Tuesday, November 25, 2008

Projek Bumi Hijau Sistem Fertigasi

Assalamualaikum wr wb

Satu hakikat yang diterima semua di dalam fasa kegawatan ekonomi dunia ialah:

Semua orang mau makan.

Projek Bumi Hijau merujuk kepada usaha-niaga di dalam tanaman makanan yang sekaligus akan meningkatkan jumlah pengeluaran makanan sesebuah keluarga, daerah, negeri atau negara.

Sistem tanaman yang saya pilih ialah "Sistem Fertigasi" kerana "cekap, cepat dan cantik".

Jenis tanaman yang saya pilih ialah "Timun Susu" kerana pusingan tanam-tuai yang pantas iaitu 2 bulan dan keperluan pasaran yang konsisten meningkat.

Lantas, usaha ini diberikan nama julukan sebagai:

"Projek Bumi Hijau Sistem Fertigasi - Timun Susu"

Gambar pemandangan contoh yang diambil dari kebun kenalan saya, Sdr Azrin:

Justeru itu, saya sedang mencari modal/capital untuk setup "Projek Bumi Hijau Sistem Fertigasi".

No comments: